RIDEKURS
Meråkerfjell Ridesenter har bygd ny ridehall i 04/05 (23x45m). Her arrangerer vi ridekurs utenom ridesesongen i fjellet. Ta kontakt med oss ved spørsmål vedr. kursdatoer, priser og påmelding.

RIDESKOLE
Vi har et 6-ukers rideskole-kurs i ridehallen på seinhøsten, og to kurs på etterjulsvinteren/ våren. Kursene er for barn og voksne, nybegynnere og viderekomne. Det er maks fem personer pr. gruppe og to grupper pr. kveld. Vi har kurs 3- 4 kvelder i uka, kursene varierer i lengde og vi legger opp etter alder og ferdighetsnivå.

HELGEKURS MED EGEN HEST
Vi arrangerer helgekurs der rytterne har med egne hester. Kursene kan vi selv lede eller det leies eksterne kursholdere.

TILRETTELAGT RIDNING
Vi tilbyr tilpasset ridning for grupper og enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne.

ANDRE KURS
Hvert år arrangerer vi noen kurs med instruktører utenfra. Vi har tilgang på verdenskjente instruktører som Anne Stine Haugen og Agnar Snorri Stefánsson. Ta kontakt med oss for mer informasjon angående når vi har kurs. Plassene fylles fort opp så her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

LEIE AV RIDEHALLEN
Ridehallen kan også leies ut til andre arrangement.