Att rida högt uppe på kalkfjället – på pigga islandshästar och plötsligt komma ner i en vårlik grön dal, med en porlande bäck – och där äta lunch, -vila, umgås rundt lägerelden – Det är svårt at vara utan när man en gång provat på det!

– Anders och Christina Rydin.